13 ankesa për parregullsi gjatë procesit zgjedhor të së dielës janë dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ). LSDM ka dorëzuar katër ankesa, VMRO-DPMNE tre, ndërsa koalicioni ASH-AAA kanë dorëzuar gjashtë ankesa. Raportohet se përveç për parregullsitë zgjedhore parashtresa janë dorëzuar edhe për shkeljen e heshtjes zgjedhore. KSHZ-ja këto ankesa do t’I shqyrtoj në seancë publike.