10 gra në garë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në RMV

Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të Maqedonisë së Veriut për kryetarë komunash garojnë vetëm 10 gra.

Ndërsa, kandidate gra për njësinë e veçantë të qytetit të Shkupit është edhe kandidatja e pavarur Danella Arsovska.
Partitë që kanë kandidate gra në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale:

LSDM – 2 kandidate; Milikije Halimi, Staro Nagoriçane
DOM – 2 kandidate; Vesna Mirkova, Katerina Gjeorgjievska
BDI – 1 kandidate; Teuta Arifi
VMRO DPMNE – 1 kandidate; Natasha Trajkovën
Atdheu im Maqedonia – 1 kandidate; Silva Jovanovska
Integra – 1 kandidate; Snezhana Stojanovska
Era e tretë maqedonase – 1 kandidate; Gordana Popovska
Kandidatja e pavarur për komunën e Shkupit; Danella Arsovska
Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë më pak se dhjetë për qind gra. Nga gjithsej 301 kandidatë, ishin vetëm 25 rezultojnë gra.