Ne kemi zgjidhur çështjen e pronësisë dhe përdorimit të apartamenteve nga fondi i ish-JNA -së që është vonuar për dekada – kërkesat për blerje tani mund të paraqiten.

“Falënderoj Kuvendin dhe Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve. Urime pjesëtarëve të Ushtrisë të cilët, pas shumë vitesh pasiguri, tani do të jenë në gjendje të jenë “më vete”, tha ministrja e Mbrojtjes Radmilla Sheqerinska.

Anëtarët e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë, të cilët kanë jetuar në apartamente në pronësi të ish-fondit të JNA-së prej gati tre dekadash, pa të drejtë të fitojnë prona, tani do të kenë mundësinë t’i blejnë ato. Deri më 15 janar 2022, ata do të duhet të paraqesin kërkesë për blerjen e apartamentit në komisionin e krijuar brenda Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Të drejtën e shpengimit do ta kenë ata persona që kanë vendim për shfrytëzimin e banesës dhe janë shtetas të Maqedonisë së Veriut, persona të cilët ose kanë qenë të punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ushtrisë për të paktën dhjetë vjet ose kanë fituar të drejtën për një pension, si dhe personat nga familjet në të cilat pronari ka vdekur, por kanë një dokument për përdorimin e banesës.

“Dokumentacioni dorëzohet në origjinal ose kopje të noterizuar, jo më të vjetër se gjashtë muaj. Sa i përket çmimit të shitjes së apartamentit, ai përcaktohet bazuar në vlerën e ndërtimit, kostot për rregullimin e tokës ndërtimore, vendndodhjen dhe amortizimin e banesës. Çmimi përcaktohet nga AD për menaxhimin e lokaleve të banimit dhe biznesit me rëndësi për Republikën, shpjegoi ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçvarski në konferencën e sotme të përbashkët për shtyp me ministren Sheqerinska.