Zëvendëskryeministri Ljupçe Nikollovski sot tha se është miratuar vendim i ri ku definohet dhe rregullohet përdorimi i automjeteve shtetërore.


“Me rregullat e reja, çdo përdorim të automjetit zyrtar duhet të miratohet dhe arsyetohet, tha Nikollovski.

Sipas tij, vendimi është bërë që t’i eliminojë keqpërdorimet potenciale të automjeteve zyrtare,

“Me sistemin e ri për ndjekjen e përdorimit të automjeteve zyrtare dhe mënyrën se si sigurohen lejet për përdorim, mundësohet detektim të qartë”, tha Nikollovski.

Ai shtoi se kj është edhe një masë qeveritare në drejtim të përdorimit të automjeteve zyrtare.