Platformë politike kombëtare liridashëse e çlirimtare, shtetërore dhe me orientim progresiv euroatlantik!

Ismet Sylejmani,
Prishtinë, 19 Shtator 2021!