Kryetari i aKominës së Çairit morri pjesë në
Vendosken e gur-themelin e Sallës së re sportive në Shkollën Fillore Komunale “Jashar Bej Shkupi”. Në postimin e tij Ganii shkrian: Edhe një investim kapital në Komunën e Çairit. Sot vendosëm gur-themelin për ndërtimin e Sallës së re sportive në Shkollën Fillore Komunale “Jashar Bej Shkupi”.

Salla e re sportive është donacion i ndërmarrjes private “Bruti”, i biznesmenit Nexhat Bruti.

Vlera e donacionit: 12.500.000 denarë

Qëllimi i ndërtimit të objektit: Avancimi i arsimit dhe në përgjithësi i procesit edukativ, që është mjaft e rëndësishme për shoqërinë.
Salla do të mund të shfrytëzohet nga rreth 500 nxënës të kësaj shkolle, në kushte vere dhe të dimrit, me standardet më moderne.