Borçe Davidkovski, profesor universitar tha që duhet të ndryshohet ose të ulet numri I komunave por edhe të ketë ndarje të komunave rurale dhe urbane.

“Mendojë se duhet të ndryshohet ose ta ulim numrin e komunave ose tashmë kemi ndarje të komunave rurale dhe urbane, edhe në Ligjin e Vetëqeverisjes Lokale të theksohen komuna rurale dhe urbane, ka kompetenca të ndryshme, me qëllim që të ketë unifkim dhe çdonjëri ta dijë paraprakisht kompetencën”, tha Dvidkosvsi për emisionin ‘Magazina Ekonomike’.