Komisioni Rregullator i Energjisë (KRRE) ka marrë kërkesa nga tre kompanitë që furnizojnë ngrohje. Të gjithë njëzëri kërkojnë rritje të çmimit.

Dhe ajo:

ESM Energy kërkon rritjen e çmimit përfundimtar me 64.79%
Shkup Veri me 15, 54%
BEG – 1.82%

Në fund të javës së ardhshme KRRE do të marrë parasyh kërkesat dhe do të vendosë për rritjen eventuale të ngrohjes.