Ministria e Shëndetësisë informoi se nesër, të mërkurën, do të zhvillohet në disa vende të banuara:

Tetovë – Bërvenicë, Sedllarcë e Poshtme, Pirok, Rankovc

Gostivar – Bellovishtë, Llakavicë

Strumicë – Angellc, Gradashorc

Koçan – Kuçiçinë

Kërçovë – Izvor, Mallkovec, Popovec, Dushugubicë, Podvis, Dobrenoec

Makedonski Brod – Krushë e Epërme, Krushë e Poshtme, Creshnevë, Sllatinë, Greshnicë

Veles – Slivnik, Kllukovec

Berovë – Mitrashnicë

Nga Ministria e Shëndetësisë njoftojnë se çdo ditë do të informojnë përmes kumtesave për ditën dhe vendet për vaksinimin në terren për Kovid-19.