Deputetët votuan rendin e ditës në të cilin mes tjerash gjendet edhe propozim/ligji për shtetësi. Kjo pikë do të jetë e 9 me radhë. Për momentin deputetët po debatojnë rreth rishikimit të buxhetit.