Koalicioni “Ndryshojmë” i dërgoi disa kërkesa Qeverisë për të përmirësuar jetën e personave me aftësi të kufizuara. Ata kërkojnë shtesa për personat me aftësi të kufizuara, për të arritur pagën minimale, për të hapur qendra rehabilitimi, për të marrë të drejtën e votës në moshën 26, jo 18.

“Na duhet një jetë dinjitoze. Një jetë dinjitoze në përputhje me Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Nenin 28 dhe në Kushtetutën e RMV-së, Neni 118. Kërkesat tona janë të qarta dhe të zëshëm. Prioriteti i parë që Qeveria e RMV-së tani të caktojë një seancë të jashtëzakonshme ku në atë seancë ata do të marrin një vendim, pagesa e aftësisë së kufizuar që ne po kërkojmë për personat me aftësi të kufizuara të jetë në vlerë prej 12 mijë denarë me pagesën e shtatorit.”,- tha Suaret Alishan nga Koalicioni “Ndryshojmë”.

Nëse këto kërkesa nuk merren parasysh, ata paralajmëruan se në parkun “Gruaja luftëtare”, do të ngrisin një kamp për drejtësinë sociale dhe për një jetë dinjitoze për personat me aftësi të kufizuara.