Qeveria në senacnën e 75-të ka vërtetuat tekstin e Propozimligit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me kriza që parashikon harmonizimin me realizimin e projektit dhe implementimin e filluar të numrit evropian për thirrje urgjente në Maqedoni, E – 112.

Implementimi I këtij projekti, sic njofton KlanM, ka për qëllim përgjigjen efikas dhe të plotë gjatë thirrjeve në rast të rreziqeve ose fatkeqësive tjera në gjithë territorin e RMV-së për ofrimin urgjent të ndihmës ose reagimin lidhur me rrezikun e denoncuar, nga ana e Qendrës për Menaxhim me kriza.