Në seancën e 75-të Qeveria ka miratuar Procesverbalin e seancës së 13-të të Komitetit Drejtues për koordinimin dhe menaxhim me sistemin për menaxhim me kriza dhe ka konstatuar Propoimvendimin për ndryshimin e Vendimit për miratimin e vazhdimit të afatit për ekzistimit të situatës së krizës në territorin e RMV-së, për shkak të mbrojtjes së shëndetit public në kushte të pandemisë të shpallur nga OBSH-ja, me të cilin propozohet Kuvendit që ta miratojë vazhdimin e afatit për ekzistimin e situatës së krizës deri më 31 Dhjetor 2021.