Punëdhënësit që nuk do t’u paguajnë të paktën mëditje dyfish punonjësve që do të punojnë të dielën, do të mbyllen 15 ditë. Nëse e përsërisin gabimin, sanksioni do të jetë vulë prej 30 ditësh dhe gjobë. Sindikata dhe Ministria e Punës kanë rënë dakord për masat ndëshkuese për punëdhënësit të cilët nuk do ta respektojnë ligjin e ri të punës që është në përpilim e sipër.

Të gjithë ata që do të punojnë të dielave në qendrat e mbyllura tregtare do të punojnë në një turn, nga ora 10 e mëngjesit deri në ora 6 pasdite. Duhet të sigurojnë mëditje ditore 100 % më të lartë, të sigurojnë një ditë pushim për ata që janë të angazhuar në atë turn, dhe për të gjitha obligim shtesë që janë paraqitur të punojnë të dielën, 2% nga qarkullimi javor të paguhet në buxhetin qendror”

Sipas zgjidhjes ligjore që është ende duke u hartuar, punonjësit që do të punojnë të dielën do të duhet të marrin të paktën 50% më shumë mëditje nga ajo që e fitojnë. Por, duke sjellë marrëveshje kolektive në ndërmarrje, sindikata do të insistojë që kjo mëditje të rritet, në 100, 150 ose 200 %.

Ne na garanton Ministria dhe Qeveria se ajo është 50% dhe nëse si sindikata dhe punëdhënës merremi vesh, ajo mund të jetë edhe më shumë”

Sipas propozim- ligjit, të dielën përveç qendrave tregtare, në punë do të shkojnë edhe punonjësit nëpër pompat e benzinës, tregtarët individual, shitoret e specializuara dhe dyqanet e zejeve, që gjenden në vendet turistike, por edhe të gjithë sektorët e tjetër ku s’mund të ndalet prodhimtaria siç janë të punësuarit në shëndetësi, polici apo shërbimet e zjarrfikësve. Sindikata pret që ligji të hyjë në fuqi më së voni deri në fund të vitit.