✅ Përfundon bekatonizimi i 5 rrugëve në vendbanimin Radushë

🚧 Janë montuar gjithsej 2100 m2 pllaka bekatoni:
– Rruga nr.1 – 500 m2
– Rruga nr.2 – 450 m2
– Rruga nr.3 – 350 m2
– Rruga nr.4 – 250 m2
– Rruga nr.5 – 350 m2

Vazhdojmë në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në të gjithë vendbanimet е Komunës së Sarajit.