Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mbahet punëtoria e tretë për zbatimin e kodeksit për sjellje etike të deputetëve.

 

Në sesionin e parë të punëtorisë do të prezantohen shembuj nga Propozim-udhëzimi për zbatimin e kodeksit për sjellje etike të deputetëve në Kuvend.

Në sesionin e dytë, megjithatë, do të diskutohet për strukturën e mundshme dhe sferat e përfshira në Propozim-kodeksin.