Në mbledhjen e mbajtur me punëtorët e ndërmarjes publike komunale u ndanë 8 vendime pune dhe kryetari Bexheti i siguroi që në fazën tjetër do të marin edhe pjesa tjetër e punëtorëve.

Kryetari dëgjoi nga afër mendimet, ankesat dhe kërkesat e tyre dhe i përgëzoi për punën e shkëlqyeshme që e kryejn dhe ju premtoi që nga fillimi i vitit tjetër do ti risim pagat nga 18.000 në 21.000 denarë.

Gjithashtu për afat të shkurtë kohor planifikojmë të risim kapacitetet e ndërmarrjes si me forcë të punëtorëve ashtu edhe me pajisje të reja shtesë.