Vazhduam me vendosjen e bankinave të betonit edhe në pjesën tjetër të Bulevardit “Cvetan Dimov”në Komunën tonë.
Kjo është vetëm një zgjidhje e përkohshme deri në realizimin e projektit për autobusët e shpejtë, të cilin para disa ditëve e paralajmëroi Qyteti i Shkupit.

Lehtësimi i qarkullimit nëpër rrugët e Komunës së Çairit është prioriteti ynë.

Implementimi i projekteve efikase të komunikacionit bëhet me të vetmin qëllim të kemi rrugë pa kaos dhe qytetarë të sigurt.
Aksioni i sontëm është në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit.