Në Kuvend sot seanca duhet të mbajnë Komisionet për arsim, shkencë dhe sport dhe për çështje evropiane. Në rendin e ditës të Komisionit për arsim, shkencë dhe sport janë ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesionistë në shkollat fillore dhe të mesme dhe të Ligjin për Byronë për zhvillimin e arsimit, të dy në lexim të parë.

Para anëtarëve të Komisionit për çështje evropiane janë ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për fondet investuese në lexim të parë dhe ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për cilësinë e ajrit të ambientit në lexim të dytë.