SPB Kavadar ka inicuar padi penale kundër L.K. (67) nga Demir Kapija për shkak të ekzistimit së bazave për dyshim për kryerjen e veprës penale “mosveprimi në përputhje me rregulloret shëndetësore gjatë një epidemie”, raporton Ministria e Brendshme.

Më 30 mars 2021, i pandehuri veproi në kundërshtim me një vendim të lëshuar nga Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror për izolim të detyrueshëm, d.m.th. ai është parë duke blerë në një market në Demir Kapi.