Punonjësit në arsimin e lartë dhe shkencë nga shtatori do të marrin 10 për qind paga më të larta, pasi Sindikata e Pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë, për herë të parë ka nënshkruar një marrëveshje kolektive me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (MASH). Sipas MASH-it, edhe Sindikata e Pavarur Akademike (SPA) gjithashtu i është bashkuar marrëveshjes kolektive.

Nga MASH theksojnë se me përfshirjen e SPA-së në marrëveshjen kolektive për herë të parë në 30 vjet shtet të pavarur, profesorët negociuan drejtpërdrejt të drejtat e tyre me Ministrinë, pa ndërmjetësimin e strukturave drejtuese të universiteteve shtetërore.

“Sindikatat besojnë se kjo marrëveshje kolektive është jashtëzakonisht e rëndësishme për të drejtat e punëtorëve, për sa i përket zgjidhjeve për problemet sistematike që i prekin punonjësit në sektorin për vite, dialogu social dhe rregullimi i marrëdhënieve midis aktorëve të ndryshëm dhe njohja e asaj që është e rëndësishme në politikën e arsimit të lartë dhe shkencës, thuhet në kumtesën e sotme nga MASH.

Sipas Ministrisë, me marrëveshjen e re kolektive është bërë hap në një drejtim pozitiv, për t’i realizuar kërkesat e dy viteve të para të planit pesë-vjeçar dhe pritet përmirësim i të drejtave të të gjithë punonjësve dhe realizim i kërkesave të vendosura në mënyrë të plotë dhe se ato do të realizohen me ritëm të përshpejtuar pas përfundimit të krizës shëndetësore me pandeminë.

“Marrëveshja kolektive i rregullon dhe promovon të drejtat e marrëdhënies së punës në sektorin e arsimit të lartë dhe shkencës: punësimi, ngritja në detyrë, e drejta e pushimit vjetor, e drejta e pushimit të paguar dhe të papaguar, mbrojtja nga dorëheqja, kushtet e ndihmës financiare, organizim sindikal etj. Në marrëveshjen përcaktohet mënyrë e llogaritjes së pagës, e cila bazohet në shkallën e kompleksitetit dhe përgjegjësisë në vendin e punës, e shprehur si një koeficient në lidhje me pagën mesatare të shtetit. Kjo metodë e llogaritjes siguron një sistem vlerësimi, por edhe rritje të vazhdueshme të pagave, e cila do të rritet së bashku me pagën mesatare, e cila parandalon ngecjen e pagave si në periudhën e kaluar”, thonë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Shtesë, në përbërësin bazë të pagës, sipas MASH, do të paguhet edhe shërbimi i kaluar. Marrëveshja kolektive e përcakton edhe pragun e sipërm të ngarkesës së stafit mësimor me mësimdhënie të detyrueshme dhe orë plus, si dhe pagesën e punës jashtë orarit.