Gjatë ditës së djeshme policia shqiptoi gjithsej 144 masa në territorin e Qytetit të Shkupit prej të cilave 63 për vozitje të shpejtë dhe 13 për vozitje pa patent shofer. Vozitësit e motoçikletave shkaktuan 36 kundërvajtje.