Pas kontrollit të brendshëm nga Sektori i Inspektimit, Ministria e Kulturës do të përfundojë kontratat me përfituesit e projekteve të miratuara nga viti i kaluar, të cilët nuk paraqitën prova se i kanë zbatuar ato ose që nuk kanë paraqitur dokumentacion të plotë.

Këto janë regjistruar gjithsej 21 projekte nga muzika dhe skena muzikore, folklori dhe aktiviteti ndërdisiplinor. Ministria do të kërkojë kthimin e mjeteve të paguara nga përfituesit e këtyre projekteve, në shumën totale prej mbi 2 milion e 500 mijë denarë.

”Nëse klienti nuk arrin të kthejë fondet e alokuara, ai do të ketë të drejtën për konkurset e Ministrisë së Kulturës në tre vitet e ardhshme ”- pretendojnë Ministria e Kulturës.

Për më tepër, 11 projekte në veprimtarinë muzikore dhe skenike muzikore inspektohen dhe pas përfundimit të tij inspektori i kulturës do të paraqesë masat e duhura për shkarkimin e tyre. Dhe për 76 projekte të miratuara nga aktivitetet e përmendura, në periudhën pas zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar në korrik, kërkohet kontroll për të përcaktuar bazën ligjore.

“Ministria e Kulturës do të informojë Zyrën e Auditimit të Shtetit, SCPC dhe Policinë Financiare, në mënyrë që sipas kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj, të kontrollojnë punën e Ministrisë së Kulturës si pjesë e Meritat legjislative të kontratave dhe anekseve të marrëveshjes N ON 24.07.2020 “- THOT NGA KULTURA.

Në periudhën prej 1 shtatorit 2020 deri më 31 janar të këtij viti, kontratat e projektit në këtë departament u ndërprenë, në një vlerë totale prej mbi 70 milion denarë, pas një kontrolli të brendshëm. Edhe atëherë, ajo përcaktoi se projektet e miratuara ishin të parealizuara ose nuk kishin dokumentacion të duhur.
Këto janë projekte të miratuara nga ministri i mëparshëm Hysni Ismaili, i cili refuzoi çdo lidhje me veprime të paligjshme.
Me një vendim të Qeverisë, Ministria e Kulturës do të paguajë fonde në vlerë prej mbi 29.5 milion denarë, për projektet e realizuara nga viti i kaluar, në fushën e folklorit, muzikës dhe skenës muzikore dhe aktivitetit ndërdisiplinor./Telma/