Të nderuar fermerë,
Ju informojmë se afati i fundit për aplikim për subvencione, që ishte deri më 31 maj, është zgjatur deri më fund të muajit qershor2021.
Për shkak të situatës së shkaktuar nga pandemia, aplikimi për subvencione këtë vit u zhvillua shumë ngadalë. Në interes të të gjithë fermerëve të cilët deri më tani nuk kanë arritur të paraqesin kërkesat e tyre, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen Financiare për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, parashtroi kërkesë deri tek Qeveria e RMV-së për zgjatjen e Afati i fundit. Në seancën e sotme, Qeveria e pranoi kërkesën.
Ju lutemi, shfrytëzojeni afatin e zgjatur dhe aplikoni në mënyrë elektronike në www.ipardpa.gov.mk ose kontaktoniNJësitë Rajonale të MBPEU. Të punësuarit do t’ju ndihmojë të aplikoni.