Punonjësit në arsimin e lartë dhe shkencën nga shtatori do të marrin paga 10% më të larta, ndërsa do t’u paguhet edhe punën e kaluar, të cilën vetëm disa nga institucionet e kanë paguar deri më tani, pasi që Sindikata e Pavarur për Arsim, Shkencë dhe Kulturë SASHK-u nënshkroi marrëveshje kolektive për herë të parë me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Sindikati i Pavarur Akademik (SPA) gjithashtu është bashkuar në marrëveshjen kolektive.

Me përfshirjen e SPA në marrëveshjen kolektive për herë të parë në 30 vjet të shtetit të pavarur, profesorët negociuan drejtpërdrejtë me të drejtat e tyre me MASH-in, pa ndërmjetësimin e strukturave drejtuese të universiteteve shtetërore. Prej sindikatave konsiderojnë se kjo marrëveshje kolektive është jashtëzakonisht e rëndësishme për të drejtat e punëtorëve, në lidhje me zgjidhjet e problemeve sistematike që prekin punonjësit në sektorin me vite, dialogu social dhe rregullimi i marrëdhënieve midis faktorëve të ndryshëm dhe njohja e asaj që është e rëndësishme në politikën e lartë arsimi dhe shkencën.

Me marrëveshjen e re kolektive është bërë hap në drejtim pozitiv, të realizohen kërkesat nga dy viteve e para të planit pesëvjeçar të propozuar. Presin avancim në të drejtat e të gjithë punonjësve dhe realizimin e plotë të kërkesave të përcaktuara dhe se me ritëm të shpejtë do të realizohen pas përfundimit të krizës shëndetësore me pandeminë.

Marrëveshja kolektive i rregullon dhe avancon të drejtat e marrëdhënies së punës në sektorin e arsimit të lartë dhe shkencës: punësim, avancim, të drejtën e pushimit me pagesë, të drejtën e pushimit me pagesë dhe të pushimit pa pagesë, pagës pëshkurtim, mbrojtja nga lëshimi nga puna, kushte për ndihmë financiare, sindikatë organizimi etj.

Në kontratën përcaktohet mënyra për llogaritjen e pagës, e cila bazohet në shkallën e kompleksitetit dhe përgjegjësisë në vendin e punës, e shprehur si koeficient në lidhje me pagën mesatare të shtetit. Në këtë mënyrë të llogaritjes sigurohet sistemi i valorizimit, por edhe rritje të vazhdueshme të pagave, e cila do të rritet së bashku me pagën mesatare, me çka pamundësohet ngecjen e pagave si në periudhën e kaluar.

Në mënyrë shtesë, në komponentin bazë të pagës, do të paguhet edhe stazhi i kaluar. Marrëveshja kolektive e përcakton edhe pragun e sipërm të ngarkesës së kuadrit mësimor me mësim të detyrueshëm edhe jashtë orarit të orëve si dhe pagesën për punën jashtë orarit.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës