Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendos hapjen e kutive për materialet zgjedhore në 24 QV të Beratit

KAS ka vendosur të mos marrë prova shtesë për parregullsitë e zgjedhjeve bë Berat, nisur nga ankimet e PD dhe LSI.

KAS mori në cilësinë e provave për disa QV në qarkun Berat procesverbalet, raporti i PEI, kuponat PEI, regjistrat e zgjedhësve me nënshkrime, tabelat përmbledhëse, tabelat për subjektet, tabelat për kandidatët, shënimet në regjistrat e protokollit, vendimet dhe KZAZ.

KAS vendosi me shumicë votash të mos marrë prova të reja nga institucione të reja dhe vendosi të kërkojë administrimin e të dhënave te kryqëzuara për Beratin.