Ka filluar regjistrimi i nxënësve të klasave të para për vitin shkollor 2021-2022 në programin pilot në “Jahja Kemal”.

Mësimi realizohet sipas plan programit për shkollat fillore të përgatitura nga Biroja për zhvillimin e arsimit dhe të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Paralelet janë në gjuhë shqipe dhe maqedonase, mësimi realizohet me ndihmën e mjeteve më bashkëkohore teknikeː kompjuterë, tabelë digjitale (smartboard), gjithashtu theks të veçantë i kushtohet mësimit intensiv të gjuhës angleze dhe shahut si lëndë e detyrueshme në klasën e parë.