Një tjetër projekt i rëndësishëm i kryetares së Komunës së Tetovës Teuta Arifi që ka të bëjë me ndërtimin e kanalizimit fekal në Çarshi të Epërme në gjatësi 650 metra informon Tetovasot .
Vlera e investimit është 5.2 milion denarë.
Të përkujtojmë se kryetarja Arifi ka nisur një angazhim të madh në investime të shumta në infrastrukturë dhe jo vetëm për një qytet ndryshe dhe duke përmbushur premtimet e dhëna .Tetovasot.