Mr.Ali Hertica 

 
Për të gjithë ata që kanë një zemër për demokracinë tonë, është e rëndësishme të bëjmë një dallim etik, ose siç e ka thënë Aristoteli, problemi i më të mirëve në demokraci.

Pavarësisht nëse janë neo-liberalë, tipa al-djathtas, neo-fashistë, me të gjitha këto klube të ndryshme, fanatiku konservator përpiqet të abuzojë me një sistem shtypës për të fituar pushtetin. Shpesh me një kombinim të ksenofobisë, mendimi për kthimin monomaniacal dhe qëndron si udhëzimi i vetëm.

Fanatiku konservator dëshiron të mbajë atë që ka dhe ka frikë nga frikshme, sepse më i fortë, tjetër. Këto dy linja kryesore në psikikën e fanatizmit konservator bazohen në mënyrë të vendosur mbi keqkuptimin se civilizimi është diçka që qëndron ende.

Ky keqkuptim ka të bëjë me qëllimet e tij të këqija. Këto synime janë të bindin një audiencë pa asnjë interes për marrëdhëniet midis fjalëve të saj dhe të vërtetës së saj. Fanatiku konservator në politikë është një demagog,ai nuk flet të vërtetën e tij në mënyrë transparente, por thotë atë që ai mendon se audienca e tij dëshiron të dëgjojë, me qëllimin e vetëm për të fituar fuqi nga sa më shumë ndjekës të jetë e mundur.
Fanatikë konservatorë të cilët janë në gjendje të identifikojnë qartë mendimet konservatore fanatike të ndjekësve të tyre mbështeten – për sa kohë që retorika e tyre nuk çon në më pak ndjekës për shërbimi. Qëllimi më i lartë, fitimi i fuqisë për të shtypur pakicat nuk duhet të vuajë nga retorika kaq e këndshme ksenofobike që e bën kafshën më të ulët tufë në valët e urrejtjes të mendojë se është më mirë se tjetri i frikshëm.

Në versionin tonë për demokracinë, gjithashtu, një pjesë e madhe e përfaqësuesve të popullit mendojnë se ata nuk kujdesen për të vërtetën sa më shpejt që pasuesit dhe për këtë arsye mund të fitohet pushteti. Se demokracia jonë është nën-nivele është pikërisht për shkak të kësaj. “Vizioni” i bazuar në fuqi nuk ka asnjë interes për të vërtetën dhe për këtë arsye jo për të marrë vendime të bazuara në pasqyrë për përparimin e individëve.

“Mbështetja” është bërë e shenjtë në një demokraci bazuar në idenë se numri i njerëzve që gjejnë diçka është më i rëndësishëm se sa ata që mendojnë ata njerëz. Në demokracinë tonë, cilësia është shpesh në varësi të sasisë dhe populizmit, me të gjitha pasojat e rrezikshme që sjell.

Për shembull, njëherë e ca kohë politikanët gjithmonë vendosin të shkojnë në luftë me shumicën e partive pas demagogjisë së nevojshme. Qytetari individual abuzohet kështu përmes demokracisë parlamentare për t’i dhënë legjitimitet demokratik etjen ksenofobike të gjakut të drejtuesve të qeverisë.

Në realitet, lufta është gjithmonë një projekt ego shumë personal nga shefi i një vendi. Jo civilë me një luftë të caktuar të pagave të kombësisë, por një udhëheqës i qeverisë që ka një interes personal për të shtypur tjetrin  ai që kërcënon strukturat ekzistuese të energjisë. Kjo është në zemër të Shtetit problemor,për të ruajtur shtetin, ato për të cilat shtetet duhet të nënkuptohen në shumë raste të shtypura dhe, në rast.
Para se të fillojë një luftë, politikanët shpejt gjejnë “prova” për diçka që “justifikon” atë luftë, pas së cilës mund të fillojë therja e civilëve të pafajshëm. Sigurisht, mjeshtërisht në përputhje me Konventën e Gjenevës.

Gjatë luftës, njerëzve u thuhet se ekzistojnë të gjitha llojet e lajmeve pozitive për të raportuar në lidhje me gjakderdhjen: bomba “precize”, për shembull, e cila parandalon “sa më shumë” viktima civile. Ndërsa e njëjta bombardim megjithatë gjithnjë rezulton në shumë civilë të vdekur. Ajo që duket të jetë më e saktë është fataliteti i armëve.

Por ka edhe një lajm të mirë. Në kohën tonë, është pothuajse pa u vërejtur se ka të bëjë më shumë me ato që thoni sesa për atë pozitë dominuese nga e cila thoni diçka. Detyra e rëndësishme për median tani është të sigurohet që ai jep një shembull të mirë për demokracinë tonë duke bërë një dallim etik në të cilin fjalët bëjnë dhe nuk meritojnë një podium.

Në këtë mënyrë media mund të bëjë që politikanët e partisë të shohin se demokracia jonë mund të përmirësohet duke lejuar votuesit të votojnë për kandidatët e pavarur në të ardhmen; të cilët, përmes mirëkuptimit të tyre, kanë treguar se janë më të mirët – domethënë të jenë më të përshtatshmit si një përfaqësues demokratik.

Lidhur me këtë, do të ishte mirë nëse votimi ndaj përfaqësuesve demokratikë do të bëhej më i arritshëm. Për shembull, në të ardhmen të gjithë votuesit mund të hedhin votën e tyre në internet përmes një llogarie të ngjashme, si rezultat i një prezantimi online transparent nga ata që duan t’i përfaqësojnë ata në mënyrë demokratike.