“E Majta” dorëzoi në Kuvend propozimin për shkurtimin e koeficientit për rrogën e gjykatësve të Gjykatës Kushtetuese, shkruan Alsat. Nisma e tyre erdhi disa muaj pasi gjykatësit në fjalë kishin miratuar me Rregullore të punës së tyre pagesën shtesë prej 500 euro për shkak të punës në periudhë pandemie. “E Majta” e vlerëson këtë veprim të tyre si jokushtetues. Ata kujtojnë se vetëm gjykatësja më e re, Dobrilla Kacarska ka refuzuar të marrë shtesën duke e cilësuar si joligjore, kurse të tetë gjykatësit e tjerë, sipas “Të Majtës”, vazhdojnë ta marrin atë.

Për atë shtesë nuk kanë asnjë bazë ligjore sepse Gjykata Kushtetuese gjykon në mënyrë abstrakte, gjykon përplasjen e akteve dhe nuk takohet me palët. Absolutisht, nuk kanë pasur asnjë bazë për të miratuar shtesën. Nga ana tjetër, ajo shtesë është e rregulluar me ligj sepse ato i përfshin pikërisht ky ligj si funksionarë të zgjedhur nga Kuvendi, të cilin ne planifikojmë ta ndryshojmë. Ne intervenojmë në nenin 14 dhe 15 në koeficientët për rrogat e gjykatësve kushtetues. Duke filluar nga rroga e kryetarit, koeficientin e ulim nga 4 në 3.6 dhe për të tjerët gjykatës e ulim nga 3.7 në 2.5. Kjo vepër, jo vetëm që është joligjore, jokushtetuese dhe përbën vepër penale, por, është jomorale, joetike dhe e shëmtuar në situatë krize të kovidit kur kemi dhjetëra mijëra njerëz pa punë në njërën nga shtetet më të varfëra në Evropë”, tha Borisllav Kërmov, deputet nga “E Majta”.