Zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike, Fatmir Bytyqi në TV24 diskutoi për të drejtat e punës dhe marrëdhënies e punës me kryetarin e Lidhjes së Sindikatave, Darko Dimovski, kryetarin e Organizatës së punëdhënësve, Angel Dimitrov dhe kryetarin e Konfederartës së Organizatave Sindikale të Maqedonisë, Marjan Risteski.

Sipas Bytyqit, dialogu trepalësh midis sindikatave, organizatave të punëdhënësve dhe Qeverisë është ngritur në një nivel vërtet të lartë, duke hapur një diskutim të gjerë për çdo çështje të rëndësishme për punëtorët dhe kompanitë dhe duke sjellë zgjidhje që janë në interes të të gjithë palëve të prekura.

“Patëm një diskutim me të vërtetë të gjatë në lidhje me Ligjin për marrëdhënie të punës për “të dielën – ditë jo pune”. Që nga dita e parë kur hapëm diskutimin për ditën e diele – ditë jo pune, thamë që do të bëhet në mënyrë konsultative, midis sindikatave dhe punëdhënësve, sepse nuk mund të bëni një ndryshim sistematik, i cili kërkon një ndryshim në sjelljen e të gjithë në shoqëri, pa pyetur faktorët kyçë dhe prandaj na u desh, dhe për këtë unë nuk do të pajtohem që kemi hequr dorë, duhej të sigurojmë që të dielën të ketë një proces normal të jetës për të gjithë ata që nuk do të punojnë, dhe do të ketë përmbajtje që nuk do të mohojë një shërbim të veçantë që ata duhet të marrin. Së bashku me sindikatat dhe Organizatën e punëdhënësve, definuam përjashtimet për kompanitë që do të punonin të dielën. Nëse është devijim nga e thëna se duhet të ketë mbështetje teknike për telefoninë celulare, them, më falni, por në shekullin e 21-të nuk mund ta injorojmë atë. Ne nuk mund t’i ndalojmë ata të punojnë, duhet të ketë gjithashtu mbështetje teknike në bankë për kartat kreditore, ne duhet të mundësojmë që disa objekte të caktuara hotelierike në vende turistike të punojnë”, shpjegoi zëvendëskryeministri.

Bytyqi shtoi se zgjidhja ligjore për “të dielën – ditë jo pune” e cila është vendosur në Regjistrin Nacional Elektronik të Dispozitave (ENER), përcakton qartë përjashtimet për të cilat ata lejohen të punojnë të dielën, dhe pas shqyrtimit të të gjitha komenteve e njëjta do të propozohet në një procedurë parlamentare.

“Objektet tregtare nuk do të punojnë kudo, objektet hotelierike do të lejohen të punojnë të dielave për një periudhë të caktuar kohore, ato do të lejohen sipas Ligjit për tregti për aktivitete të caktuara në tregti, në qendrat tregtare, me ç’rast duhet të theksoj se orari i punës do të jetë i kufizuar, vetëm në 1 turn nga ora 10 deri 18, dhe a do të paguajnë një tarifë shtesë për punën të dielën. Kjo tarifë shtesë është deri në 2% të të ardhurave të fituara të dielën dhe kjo tarifë do të shkojë për ndërtimin e kopshteve. Gjithashtu, ata punëtorë që do të punojnë në qendra tregtare, të dielën, do të marrin mëditje më të lartë për 100 %. Së bashku në Këshillin ekonomik dhe social ne bëmë një model, në të cilin kemi lejuar të punohet, sepse duhet të kujdesemi për ekonominë, por edhe punëtorët të gëzojnë të drejta të caktuara.