Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë në periudhën (13.04.2021/14.04.2021) për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse për gjithsej 53 persona (TE-30 GV-23), janë përgaditur urdhëra pagese për kundërvajtje, sipas Nenit 6 të Dekretit përkatës të Qeverisë informon Tetovasot. Në këtë periudhë në rajonin Tetovë-Gostivar nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për 34 persona (TE) dhe 50 persona (GV) janë përgatitur vendime të reja për izolim dhe janë kryer kontrolle ndaj 831 persona (TE-467 dhe GV -364) me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar shkelje të vendimeve të lëshuara të izolimit.
Në periudhën prej orës 20:00 më 13 prill deri në 05.00 më 14 prill 2021 në rajonin e SPB Tetovë janë regjistruar 4 (TE) dhe 1 (GV) shkelje të vendimit të qeverisë për ndalimin e plotë të lëvizjes së qytetarëve- orës policore.