Në Greqi, pashkët do të festohen me kisha të hapura, por qytetarët duhet të bëjnë vetë testin për të parë nëse janë të infektuar ose jo.

Po ashtu punonjësit në sektorin privat duhet të aplikojnë vetë-testin, duke filluar nga e hëna 19 Prillit, Vendimi është marrë nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë.

1.Vetë-testet janë të detyrueshme për të punësuarit në mënyrë që të sigurojnë punën e tyre me një prani fizike për punëdhënësit me aktivitete biznesi në sektorët e mëposhtëm:

Shitje me pakicë (përfshirë supermarkete dhe dyqane ushqimore dhe pije)

Aktivitetet financiare dhe të sigurimeve

Transporti (tokë, det, ajër)

Shërbime pastrimi

Parukeri, berberë dhe sallone bukurie

Shërbime bixhozi dhe bastesh

2.Vetë-testi kryhet një herë në javë, para se punonjësi të arrijë në vendin e tij të punës dhe është i vlefshëm për një javë nga dita e kryerjes së tij. Inspektimi rekomandohet të bëhet deri në 24 orë para ditës së parë të javës kur punonjësi siguron punën e tij në prani fizike.

3.Punëdhënësi nuk lejohet të marrë në punë fizikisht një punonjës që ose nuk ka deklaruar një rezultat të vetë-testit, ose ka deklaruar një test vetë-pozitiv. Në këto raste punëdhënësi është i detyruar të mos pranojë sigurimin e punës dhe lirohet nga detyrimi për të paguar pagat, derisa punonjësi të mos përmbushë detyrimet e tij.