Të dhënat e 533 milionë përdoruesve të Facebook janë në dispozicion të publikut në internet që nga e shtuna.

Të dhënat japin informacion në lidhje me numrat e telefonit, emrin, datën e lindjes, vendbanimin, statusin e marrëdhënies dhe, në disa raste, adresat e postës elektronike.

Kushdo që dëshiron të kontrollojë nëse të dhënat e tyre kanë rrjedhur tani mund ta bëjë këtë përmes platformës “Have i been powned“?

Siç njoftoi operatori i faqes në internet, Troy Hunt në Twitter , ai tashmë ka shtuar 2.5 milionë adresat e postës elektronike të rrjedhura në bazën e të dhënave.

Për të kontrolluar, shënoni adresën tuaj në atë link dhe pastaj klikoni në “pwned?” dhe merr një listë të të gjitha rrjedhjeve të të dhënave nga të cilat jeni prekur deri më tani.

Përveç kësaj, si një masë paraprake, nëse është e mundur, duhet të aktivizohen masat e sigurisë të tilla si vërtetimi me 2 faktorë. Nëse dëshironi, mund të përdorni edhe shërbimin e njoftimit të platformës. Nëse adresa e postës elektronike të futur është gjetur në një rrjedhje të re të të dhënave, ju do të informoheni automatikisht.