Populli shqipëtar gëzon ndër shekuj bashkëjetesën ndërfetare, populli shqipëtar kurrë nuk ka lejuar as nuk do të lejon që individ apo grupe të ndryshme ta cenojnë bashkëjetesën ndërfetare.
Besojmë fuqishëm se institucionet e drejtësisë në Tiranë do ta japin dënimin e merituar për përsonin që ka shkaktuar këtë akt terrorist.

ZOTI i shëroftë të lënduarit.
ZOTI e ruajt imamin Dr. Ahmed Kalaja dhe besimtarët.
ZOTI e ruajt Shqipërinë.

Gëzim Kelmendi