“Reparti i Punëve të Brendshme – Kërçovë, ka ngritur padi pe nale kundër A.R (51) nga Tetova,inspektor shtetëror për mjedisin jetësor, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale “marrje të ryshfetit” dhe kundër S.A (40) nga fshati Falishtë e Tetovës për kryerjen e veprës penale “ndihmëse”.

Më 22 prill 2021 A.R duke kryer detyrën zyrtare në Kërçovë, nga një pronar ka kërkuar dhe ka marrë 200 euro, në mënyrë që të përgatisë raport inspektimi për kompaninë e tij në të cilën ai do të konkludojë se nuk ka parregullsi në funksionimin e saj”.