Qytetarët në kushte pandemie kanë problem me realizimin e së drejtës për kompensim për ndihmë dhe kujdes nga një person tjetër. Për problemin është informuar edhe Qeveria, në mënyrë që Ministritë kompetente të Punës dhe Politikës Sociale dhe Shëndetësisë të gjejnë një mënyrë për të marrë dhe shqyrtuar kërkesat e qytetarëve, informoi sot në një konferencë për shtyp Dragi Celevski, këshilltar shtetëror nga Zyra e Avokatit të Popullit.

Problemi, theksoi Celevski, u zbulua në fund të marsit, pas disa ankesave dhe paraqitjeve të qytetarëve se për shkak të pamundësisë për të siguruar një mendim këshillues nga tre mjekë specialistë, kërkesat e tyre nuk u pranuan nga Qendra kompetente për Punë Sociale, pasi së cilës janë ndërmarrë veprime konkrete.

Avokati i Popullit gjithashtu ka paraqitur edhe një tregues deri te Qendra për punë sociale – Shkup, e cila është e detyruar të informojë të gjitha zyrat rajonale dhe të tregojë se ata janë të detyruar të marrin kërkesat nga qytetarët, ndërsa dokumentacioni të dorëzohet në mënyrë plotësuese.

Avokati i Popullit, shpjegoi Celevski, vendosi të informojë Qeverinë për nevojën e ndërmarrjes së veprimeve nga ministritë kompetente – Punë dhe Politika Sociale, e cila është në fushën e mbrojtjes sociale dhe deri në Ministrinë e Shëndetësisë, sepse në domenin e saj janë komisionet që i sjellin konstatimet dhe mendimet këshilluese.

“Padyshim që problemi është edhe në vetë kapacitetin e komisioneve, të cilët vendosin dhe sjellin konstatime dhe mendime mbi gjendjen shëndetësore të një qytetari për të ushtruar të drejtën për mbrojtje sociale, sepse kur miratohet Ligji për kujdesin shëndetësor, që është bazë për formimin e tyre , numri i përgjithshëm është 15, pesë prej të cilave në territorin e Qytetit të Shkupit. Natyrisht, ngërçi është këtu, nuk mund të sigurohen konstatimi dhe mendimi”, deklaroi Celevski.