Pas votimit në Kuvend përmes të cilit deputetët i dëshmuan besimin Qeverisë me 62 vota “për”, organi ekzekutiv nuk rrezikohet nga një mocion tjetër për 90 ditë të tjera. Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut përcakton afat kohorë mes dy mocioneve i cili duhet respektuar. Mocion tjetër të menjëhershëm mund të parashtrohet vetëm nëse i njëjti ka mbështetjen e të paktën 61 nënshkrimeve. Neni 92 thotë: “Mocioni i serishëm për besimi të Qeverisë nuk mund të parashtrohet para kalimit të 90 ditëve prej votimit të fundit të mocionit për besim, përveç nëse mocionin e besimit e parashtrojnë shumica nga numri i përgjithshëm i deputetëve”.