Sot në Kërçovë u festua dita e Mësuesit 7 Marsi,dhe themelimi i degës së Lëvizjes Ilirida në Kërçovën legjendare.
Me rastin e themelimit të degës së Lëvizjes Ilirida,prezente ishte kryesia e kësaj lëvizje. Po ashtu ishte prezent edhe një numër i madh i qyteterëve, nga Kërçova dhe rethina.

Sipas statutit ishte plotsua kuorumu për themelimin e degës,dhe u zgjodhën organet udhheqëse , me kryetar z.Rushit Dalipi, zavendës kryeter z.Shkëndim Ipçja,sekretar z.Elvedin Azisi.

Degës së Kërçovës i dëshirojmë sukses në plasimin e ideologjisë federaliste,që në zgjedhjet e ardhshme të triumfoje,duke e përvetsuar elektoratin Kërçovar,me opsion popullor.