Problemi më i madh që u raportua gjatë ditës së parë të regjistrimit, ka qenë mospranimi i numrit amë.

Shumë mërgimtarë kanë raportuar se në atë kolonë u ka figuruar “error”.

Të njëjtin problem e ka paraqitur edhe mërgimtari nga Zvicra në emisionin Click Plus.

Por, zëvendësdrejtori i Entit të Statistikave ka sqaruar se poshtë numrit amë që është nga Maqedonia e Veriut, nuk duhet te jepet vendi ku banon mërgimtari, në këtë rast Zvicra, por duhet të shkruhet Maqedonia e Veriut.