Edhe pse ka pasur shumë akuza ndaj tij, ish reisi Sulejman Rexhepi thotë se që në fillimin e karrierës së vet ka qenë i përcjellur nga shërbimet sekrete.

“Më kanë incizuar me 13 magnetofona. Vetëm dy kanë qenë të xhematit kurse 11 kanë qenë të UDB-ës. Më kanë incizuar sepse kam folur në qursinë e Sulltan Muratiti kundër Leninit, Marksit, Engelsit. Këto incizime ekzistojnë sot e kësaj dite”, shprehet ai.