Protestuesit dalë ngadalë po arrijnë tek qendra tregtare “Mavrovasja” ku aty është vendosur kordoni policor.
Protestuesit kanë paralajmëruar se protesta do të mbaroj tek qeveria, megjithatë siç shihet ata nuk do të mund të kalojnë kordonin policor.