Vazhdimi i mësimdhënies në semestrin e dytë dhe proceset e reformave në arsim ishin tema e bisedës me Shoqatën e Drejtorëve të Shkollave Fillore dhe të Mesme. Në takim, drejtorët i dhanë mbështetjen e tyre të plotë reformave dhe vuri në dukje se ata do të përfshihen plotësisht dhe me përkushtim në të gjithë procesin e implementimit.

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Mila Carovska tha se me reformën për herë të parë nxënësit vihen në fokusin e arsimit, dhe mësimdhënësit janë lidhja kyçe në mësim.

Ministrja theksoi se shkollat duhet të bëhen vende interesante ku do të stimulohet kurioziteti dhe mendimi kritik dhe krijues i fëmijëve dhe kjo është pikërisht ajo që ofron kjo reformë.