Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve ka hedhur në votim listën e Vetëvendosjes, ku nga anëtarët votuan 5 persona që lista të mos certifikohet me kandidatët.

‘’Pesë vota për nuk certifikohet lista e kandidatëve e Vetëvendosjes’’, thotë Valdete Daka.

Për mos certifkim të lsitës votuan kundër edhe për listën e Nisëms.