Në seancën e djeshme të Qeverisë, janë pranuar propozim vendimet të komisionit qeveritar për zgjedhje dhe emërime.

Kështu, Muhamed Lamallari është zgjedhur si anëtar i bordit të drejtorëve të shoqatës aksionare për ndërtim dhe ekonomizim me hapësira banesore dhe hapësira afariste, që janë me rëndësi për Republikën.

Nga kjo pozitë, është tërhequr Aleksandar Cuculovski, i cili deri tani kryente këtë detyrë.

Në mbledhje janë tërhequr dhe emëruar edhe shumë të tjerë në pozita të ndryshme.