Kryesuesja e seancës, Arbërie Naagavci, ka thënë se shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Rimëkëmbje Ekonomike duhet të bëhet me shmangie nga afatet e parapara.

“Raporti me amandamente nuk iu është shpërndarë deputetëve tre ditë pune para shqyrtimit në seancën plenare, përkatësisht komisioni funksional nuk e ka paraqitur raportin pesë ditë pune para shqyrtimit të dytë në seancën plenare. Prandaj, shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Rimëkëmbje Ekonomike duhet të bëhet me shmangie nga afatet e parapara”.

Kundër kësaj ka dalë Lëvizja Vetëvendosje. Liburn Aliu ka njoftuar se deputetët e kësaj partie nuk do të marrin pjesë në votimin e sotëm.

“Parimisht nuk do të duhej që të vinte puna që për kaq kohë të ndodhë një gjë e tillë përmes shmangies. Jemi kundër që ky projektligj të sillet kësisoj, me shmangie dhe me këto dokumente të ardhura vonë, kur ka mundur shumë thjesht të respektohet rregullorja. Në këtë votim, ne nuk marrim pjesë”.

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Rimëkëmbje Ekonomike do të bëhet me shmangie me afatet procedurale.