Greqia e vazhdoi ndalesën për hyrjen e shtetaseve të vendeve të treta deri më 14 dhjetor.

Me këtë vendim, qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk do të mund të udhëtojnë në Greqi.
Kjo ndalesë nuk vlen për shtetasit e Greqisë, personat që kanë vendbanim në Greqi, personat që jetojnë në Greqi, personat që duhet të udhëtojnë për arsye profesionale apo mjekësore dhe që kanë dokumente të veçanta si dhe për automjetet që nga Kosova përmes Maqedonisë hynë në Greqi e që i përkasin personelit diplomatik, ushtarak dhe administrativ të vendeve anëtare të BE-së.

Global