Dje  prej ora 09.00 deri në ora 18.00 në rajonin e SPB Tetovë është kryer aksion kontrollues në trafik lidhur me parakalimin, në të cilin janë zbuluar dhe sanksionuar gjithsej 81 shkelje (TE-33 dhe GV-48). Shumica e shkeljeve -53 kanë të bëjnë me parakalimin në vende që nuk kemi dukshmëri të të qartë (kthesa) (TE-11 dhe GV-42).TS