Profesor Bashkmim Selmani i ftuar në ,,Rruga Drejtë” në Alsat M thekson se sot e kësaj dite nuk implementohet përdorimi i gjuhës shqipe edhe nga vet udhëheqësit shqiptarë në qeveri dhe jemi dëshmitarë që vet Drejtori i Agjencionit për gjuhë dërgon shkresa të përditshme drejt institucioneve për përdorimin e saj, dhe e njëjta neglizhohet dhe nuk respektohet nga vet individët që udhëheqin me ato institucione.