🗣Më 10 dhjetor të vitit 2020 mbaroi afati për aplikim për mbështetje finansiare për pagesën e rrogës së nëntorit për punëtorët.

📢 Për 13 848 🏭 kompani-punëdhënës ju është miratuar Kërkesa për mbështetje finansiare për pagesë të rrogave, ndërsa për 12 335 kompani janë dorëzuar urdhëresa deri te Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë për realizimin e pagesës.

📌Për nëntor të vitit 2020 shuma totale e mbështetjes finansiare deri më tani është 867 141 382 denarë, ndërsa janë përfshirë 55147 të punësuar.